Fresno State University Recreation Center

Fresno, California

/